Zastosowanie anhydrytu

bez ogrzewania podłogowego i na ogrzewanie podłogowe