WYLEWKI, POSADZKI ANHYDRYTOWE

Informacje, technologia
wylewki anhydrytowe

Wylewki anhydrytowe oferowane przez nas stosuje się przede wszystkim w domach jedno- i wielorodzinnych jak również mieszkaniach, biurach itd.

Wylewki anhydrytowe nadają się pod takie okładziny jak: płytki, panele, podłogi drewniane, wykładziny, kamień naturalny, żywicę itp.

Wylewka anhydrytowa powstaje z najwyższej jakości anhydrytu oraz kruszyw, które są dozowane elektronicznie na węźle betoniarskim lub w transmixie (na miejscu budowy).
Stosując posadzki anhydrytowe można znacznie skrócić czas realizacji całej inwestycji, domek jednorodzinny o pow. 200m2 wykonuje zespół 3 osób w 2-3h od chwili przyjazdu. Dziennie jesteśmy wstanie wykonać zespołem 3 osobym ponad 1000m2 wylewki.
Już po 48 godzinach, zależnie od warunków na wylewkę anhydrytową można wchodzić i kontynuuować lekkie prace budowlane.

TECHNOLOGIA

Produkcja i logistyka

Wylewka anhydrytowa jest wykonywana z najwyższej jakości komponentów. Przygotowanie mieszanki jest wpełni zautomatyzowane i sterowane komputerowo. Transport odbywa się za pomocą zestawu złożonego z ciągnika siodłowego i transmixa lub za pomocą gruszek.

Przygotowanie podłoża

Przygotowanie podłoża powinno być wykonane z dokładną starannością, począwszy od ustalenia poziomów i wypoziomowania styropianów lub innego podkładu, poprzez przygotowanie szczelnej 'wanny' do wylania posadzki. Zalecane jest dokładne odkurzenie podłoża przed wbudowaniem posadzki z takich pozostałości jak resztki styropianu, kurz oraz takich które mogą wypłynąć na powierzchnię jastrychu. Wszystkie elementy metalowe mające kontakt z posadzką powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

Wykonanie posadzki

Wylewkę anhydrytową układa się na przygotowanym podłożu równomiernie pod wcześniej wypoziomowanymi reperami. Po wylaniu masy następuje jej odpowietrzanie za pomocą wałka odpowietrzającego tzw. tepownicy. Duże powierzchnie dylatujemy powyżej 300 m2 – dla ogrzewania podłogowego i nawet do 900 m2 bez ogrzewania. Szczeliny dylatacyjne powinniśmy wykonać jedynie w przejściach pomiędzy pomieszczeniami oraz miejscach, które warunkuje kształt danego pomieszczenia. W przypadku jastrychu na ogrzewanie podłogowe należy zdylatować miejsca ogrzewane od nieogrzewanych. Dylatacje brzegowe, najlepiej z kołnierzem foliowym powinny mieć grubość niemniejszą niż 8mm.

Schnięcie / układanie wykładzin

Jastrych na ogrzewaniu podłogowym należy wygrzać przed położeniem wykładzin. W dziale do pobrania można ściągnąć protokół wygrzewania posadzki anhydrytowej. Czas schnięcia zależy głównie od grubości jastrychu oraz warunków klimatycznych na placu budowy, tj.temperatury, względnej wilgotności powietrza oraz cyrkulacji powietrza. Wietrzenie po ok 48 h od ułożenia jastrychu jest konieczne dla optymalnego wysuszenia, do tego czasu posadzkę należy chronić przed przeciągami i nadmiernym nasłonecznieniem.
transmix

INFORMACJE TECHNICZNE

Rodzaj Grubość minimalna
Jastrych pływający

30 mm

Jastrych na ogrzewaniu podłogowym

45 mm

Jastrych zespolony 20 mm
Jastrych na warstwie rozdzielczej 30 mm
Szczegółowe parametry techniczne posadzki
Wytrzymałość na zginanie wg klasywytrzymałości na ściskanie

f 4-f 7 zgodnie z wymogami normDIN EN 13813 / DIN 18 560-2

Współczynnik przewodności cieplnej

1,8 W/mK

Współczynnik rozszerzalności cieplnej 0,012 mm/mK
Odporność ogniowa Klasa A1 (niepalny)
Odczyn PH Lekko zasadowy
Gęstość 2,0-2,2 kg/dm^3
Rozpływ 23cm +/- 2cm (konsystencja wyznaczonaza pomocą stolika Haegermanna)lub wg zaleceń producenta
Urabialność Zależy od sposobu produkcji i dostawy,w mieszalniku mobilnym ok. 4h
Pielęgnacja W pierwszych 48h chronić przed przeciągiemi nadmiernym nasłonecznieniem
Możliwość chodzenia Po ok. 24-48h
Możliwość obciążenia Po ok. 5 dniach(w normalnych warunkach budowy)
Szlifowanie mechaniczne Zalecane